Licitatii Imobiliare Online "Standardul pentru licitatii imobiliare!"
Cauta Proprietati:


Inscrie-te aici pentru a primi informații despre licitațiile noastre!Informatii Despre Palatul Culturii Ploiesti


Informatii Despre Muzeul Judetean De Biologie Ploiesti


Informatii Despre Muzeul Ceasului Ploiesti


Informatii Despre MUZEUL JUDETEAN DE ISTORIE SI ARHEOLOGIE PLOIESTI


Informatii Despre Muzeul Petrolului Ploiesti


 
GLOSAR TERMENI LICITAȚIE

Următorul material reprezintă un glosar de termeni imobiliari

Licitația în absență
O procedură care permite licitatorului să participe la procesul de ofertare fără să fie prezent fizic la licitație. În general, un licitator depune o ofertă pentru o proprietate înainte de licitație. Licitațiile în absență sunt de obicei administrate conform unui set bine stabilit de reguli, între adjudecător și reprezentantul licitatorului. Regulile specifice și procedurile de licitații în absență sunt unice pentru fiecare companie de licitație în parte.

Licitatorul absent
O persoană (fizică sau juridică) care nu participă la o licitație, dar trimite dinainte o ofertă scrisă sau verbal care reprezintă prețul cel mai mare pe care îl va plăti pentru proprietatea respectivă.

Licitația absolută
O licitație unde proprietatea este vândută ofertantului cu cea mai mare ofertă calificată, fără preț de pornire la condiții de limitare. Vânzătorul poate să nu liciteze personal sau prin intermediul unui agent imobiliar. Mai este cunoscută și cu titlul de licitație fără rezerve.

Contabilitatea vânzării
Un raport eliberat vânzătorului de către adjudecător care detaliază aspectele financiare ale licitației.

Publicitatea
Comunicații nepersonale, plătite cum ar fi ziare, radio, poșta directă sau TV direcționate către publicul general sau, în anumite cazuri, către anumite sectoare de clienți pentru a le furniza informații despre data, locul conținuturile și condițiile unei licitații.

Agent - agentul imobiliar
O persoană care acționează pentru sau în locul unei alte persoane fizice sau juridice, prin autoritatea oferită de acestea.

Agreement - contract
O expresie a unui acord mutual între două sau mai multe părți asupra unei anumite propuneri.

"As Is, With All Faults" - așa cum e, cu toate defecțiunile
Vânzarea unei proprietăți fără garanții, aflată într-o anumită stare/condiție. Cumpărătorii sunt răspunzători pentru examinarea și evaluarea proprietăii pentru propria lor protecție. Cunoscută cu denumirea de "așa cum e, cu toate defecțiunile"

Auction - licitația
O metodă de vânzare a unei proprietăți imobiliare într-o ședință publică deschisă și cu ofertă concurențială. De asemenea, cunoscută cu denumirea de licitație publică, vânzare la licitație sau vânzare.

Auctioneer - adjudecător
O persoană pe care vânzătorul o angajează direct, pentru a organiza sau pentru a răspunde de o vânzare la licitație.

Podiumul de licitație
Podiumul sau platforma ridicată unde adjudecătorul stă în timp ce conduce licitația. Așezarea unui obiect (item) pe blocul de licitație înseamnă că acel obiect se vinde la licitație.

Contract de listing pentru o licitație
Un contract executat de către adjudecător și vânzător care îl autorizează pe adjudecător să conducă licitația și stabilește termenii unui contract și drepturile și responsabilitățile pentru fiecare parte.

Agentul de marketing al licitației
O persoana care încheie un contract cu vânzătorul pentru metoda de licitație a marketingului proprietăților. În cazul proprietăților imobiliare, acest nu va conduce vânzarea, dar este direct responsabil pentru toate aspectele marketingului proprietății.

Auction Marketing - marketingul licitației
Metoda de marketing a unei proprietăți imobiliare utilizând metoda de vânzare la licitație.

Auction Marketing Institute, Inc. - Institutul de Marketingul Licitației
AMI, fondat în 1976, această asociație internațională desemnează titluri CAI și AARE unor adjudecători calificați din punct de vedere educațional și al experienței și care aderă la un cod strict de etici și standarde profesionale. Cunoscut înainte cu denumirea de Institutul de Educație al Adjudecătorilor Certificați.

Auction Plan - planul de licitație
Itinerariul dinainte de o licitație, din ziua licitației și al activităților ulterioare licitației, stabilite de către un adjudecător și un vânzător.

Auction Price - prețul de licitație
Prețul unei proprietăți obținute prin metoda de marketingul metodei de licitație.

Auction Subject to Confirmation - licitația ca subiect al confirmării
Vezi licitația cu preț de pornire.

Auction Value - valoarea de licitație
Prețul la care o proprietate intră într-o ofertă concurențială la o licitație publică.

Auction With Reserve - licitația cu preț de pornire
O licitație în care vânzătorul sau agentul său își rezervă dreptul de a stabili o ofertă minimă, de a accepta sau de a respinge oricare sau toate ofertele și de a retrage proprietatea de la licitație, în orice moment înainte de efectuarea vânzării de către adjudecător.

Auction Without Reserve - Licitația fără preț de pornire
Vezi licitația absolută.

Auctioneer Subcontractor - adjudecător subcontractor
Un adjudecător angajat de către adjudecătorul principal

Back-Up Bidder - licitator de rezervă
Orice licitator exceptându-l pe licitatorul care a plasat cea mai mare ofertă. Mulți vânzători își rezervă dreptul de a vinde unui licitator de rezervă dacă licitatorul care a plasat oferta maximă eșuează.

Ballroom Auction - sala de licitații
O licitație care este organizată într-o încăpere sau sală de conferință.

Bank Letter of Credit - scrisoare de creditare din partea băncii
O scrisoare din partea băncii care certifică faptul că o anumită persoană se califică pentru un credit de un anumit nivel. Este adesea cerută în cazul unor cumpărători potențiali care nu plătesc cu bani cash la licitație.

Bid - oferta
Indicația unui potențial cumpărător sau oferta de preț pe care o va plasa pentru a achiziționa o proprietate la licitație. Ofertele sunt de obicei semne prestabilite de către adjudecător.

Bid Acknowledgment - confirmarea ofertei
Un formular semnat de către licitatorul care a plasat cea mai mare ofertă, confirmând identitatea licitatorului, prețul de achiziție și descrierea proprietțăii. Cunoscut ca memorandum.

Bid Assistants - asistenți de licitație
Indivizii care stau printre participanții la o licitație pentru a-l asista pe adjudecător, pe licitatori și îi asistă pe potențialii cumpărători cu informații pentru a-i ajuta în luarea unor decizii privind achizițiile. Cunoscută cu titlul de consultanți de ofertă, indicatori de ofertă etc.

Bid Caller - anunțător de licitație
Persoana care "cheamă", "strigă" sau "licitează" proprietatea la o licitație, recunoscând licitatorii și confirmându-i pe cei care plasează cea mai mare ofertă. Cunoscut în mod obișnuit ca adjudecător.

Bid History - istoricul licitației
Un istoric al tuturor ofertelor efectuate în timpul unei licitații.

Bid Increments - creșterile de licitație
Oferta minimă acceptabilă în avans. Anunțată înainte de deschiderea licitației de către adjudecător.

Bid Package - pachetul de licitație
Pachetul de informații și instrucțiuni specifice unei proprietăți care va fi vândută la o licitație. Uneori se numește Pachetul de Informații pentru o Proprietate (PIP), pachetul licitatorului sau pachet de activitate.

Bid Rigging - măsluirea unei licitații
Practica nelegală prin care doi sau mai mulți oameni consimt să nu liciteze unul împotriva celuilalt astfel încât licitația să scadă.

Bidder Number - numărul licitatorului
Numărul specific fiecărei persoane care se înregistrează la o licitație.

Bidder's Choice - alegerea licitatorului
O metodă de vânzare prin care un licitator care plasează cea mai mare ofertă câștigă dreptul de a alege o proprietate sau mai multe proprietăți dintr-un grup de proprietăți asemănătoare. După selectarea licitatorului care a plasat cea mai mare ofertă, proprietatea este ștearsă din grup și a doua rundă de licitație începe, cu licitatorul care a plasat cea mai mare ofertă alegând o proprietate, care este apoi ștearsă din grupul său și așa mai departe, până când toate proprietățile sunt vândute.

Bidding - licitarea
Efectuarea unei oferte asupra unui obiect care se vinde la o licitație publică.

Bookkeeper or Clerk - contabilul
Persoana care este răspunzătoare pentru contabilitatea și documentele unei vânzări la o licitație.

Broker Participation - participarea brokerului
Un contract pentru brokeri terți pentru a înregistra licitatori potențiali pentru proprietăți care vor fi puse la vânzare în cadrul unei licitații în schimbul unui comision plătit de către proprietarul imobilului sau de către cel al firmei de licitații. Cunoscut de asemenea și cu titlul de Comision de Broker.

Buyer's Broker - brokerul cumpărătorului
Un broker imobiliar care reprezintă cumpărătorul și care, în calitate de agent imobiliar al cumpărătorului, este în mod normal plătit pentru serviciile sale de către cumpărător.

Buyer's Premium - bonusul cumpărătorului
Un procent anunțat din cea mai mare ofertă sau plata în paușal adăugată celei mai mari oferte pentru prețul total care va fi plătit de către cumpărător.

Certified Auctioneers Institute - Institutul Adjudecătorilor Certificați
(CAI) Titlul profesional acordat adjudecătorilor care îndeplinesc standardele educaționale și etice stabilite de către Institutul de Marketingul Licitației.

Caravan Auctions - licitațiile caravană
O serie de licitații organizate la fața locului, cărora li se face reclamă printr-o campanie comună promoțională.

Carrying Costs - costurile de întreținere
Costurile implicate în deținerea unei proprietăți care este destinată obținerii de venituri (prin vindere sau închiriere), dar care nu au fost încă achitate, de exemplu: asigurări, impozite, întreținere, administrare - costuri de întreținere.

Catalog or Brochure - catalog sau broșură
O publicație care prezintă proprietatea/proprietățile disponibile la o licitație publică, adesea incluzând fotografii, descrierea proprietății ți termenii și condițiile tranzacției.

Caveat Emptor
Un termen latinesc însemnând "lasă-l pe cumpărător să se ferească". O maximă legală care afirmă că persoana care face achiziția își asumă riscurile legate de calitatea sau starea proprietății achiziționate, doar dacă nu este protejat prin anumite garanții.

Clerk - secretar
Persoana angajată de către adjudecătorul principal sau de către firma de licitație pentru a înregistra tot ceea ce se vinde, cui și la ce preț.

Client
Persoana căreia adjudecătorul îi vinde proprietatea, este adesea sinonim cu "vânzătorul".

Collusion - înțelegerea secretă
Practica nelegală prin care două sau mai multe persoane consimt să nu liciteze una împotriva celeilalte astfel încât să scadă licitația sau atunci când adjudecătorul acceptă o ofertă fictivă din partea unui vânzător astfel încât să crească sau să manipuleze prețul unei proprietăți.

Commission - comision
Taxa cerută de către adjudecător vânzătorului pentru serviciile furnizate, de obicei un procent din prețul de vânzare al proprietății, stabilit prin contract, înainte de licitație.

Completion of Sale - încheierea vânzării
O vânzare este încheiată de către adjudecător când anunță acest lucru printr-o lovitură de ciocan sau prin alte convenții stabilite anterior.

Conditions of Sale - condițiile vânzării
Termenii legali care guvernează organizarea unei licitații, inclusiv metodele de plată acceptabilă, termeni, bonusurile cumpărătorului, posesiunea, asigurările și alți factori ai unei licitații. De obicei, acestea sunt incluse în reclamele sau în anunțurile făcute de către adjudecător înainte de începutul unei licitații.

Contact Information - informațiile de contact
Informațiile despre utilizator, incluzând nume, adresă, e-mail și număr de telefon, furnizate în momentul înregistrării la o licitație on-line. Toate site-urile de licitații on-line cer utilizatorilor înregistrați să trimită informații valide de contracte.

Contract
Un acord între două sau mai multe persoane fizice sau juridice care creează sau modifică o relație de colaborare legală.

Cookie
O informație trimisă de un server web către un browser web și care este salvată și apoi retrimisă către server de fiecare dată când browserul cere informații suplimentare din partea serverului.

Cooperating Broker - broker colaborator
Un broker imobiliar care înregistrează un potențial cumpătăror la o companie de licitații, în conformitate cu termenii și condițiile acele licitații. Brokerul primește un comision doar dacă cumpărătorul său plasează cea mai mare ofertă și astfel finalizează cu succes tranzacția. Mai este cunoscut cu denumirea de broker participant.

Critical Path - varianta decisivă
O secvență de sarcini cheie care vor trebui efectuate la o licitație de către un adjudecător sau de către alte părți desemnate în anumite date, în scopul realizării obiectivelor propuse.

Customer - clientul
O persoană care participă la o licitație în scopul cumpărării unei proprietății imobiliare, oferite la vânzare.

Dual Agency - agenție dublă
Reprezentarea unor persoane opozante (cumpărător și vânzător) în același timp.

Due Diligence - analiză detaliată
Procesul strângerii de informații despre starea imobilului și despre statutul legal al bunurilor destinate vânzării.

Escrow - angajament scris
Bani păstrați de către un terț până în momentul în care vânzătorul face livrarea mărfii vândute către cumpărător.

Estate Auction - licitație imobiliară
Vânzarea unei proprietăți imobiliare lăsate de către o persoană după decesul său. O licitație imobiliară poate implica de asemenea și vânzarea unui imobil personal.

Exclusive Right to Sell - dreptul exclusiv de a vinde
Un acord încheiat la o licitație între proprietarul unui imobil și un adjudecător, oferindu-i celui din urmă dreptul exclusiv de a vinde proprietatea și de a primi un comision aferent acestei tranzacții, după ce proprietatea a fost vândută, indiferent de cine este cumpărătorul.

Featured Auctions - licitații virtuale
Pagina de Internet cu cele mai importante licitații actuale. În mod general, o licitație nu va vi catalogată astfel decât dacă vânzătorul are o reacție pozitivă.

Final Value Fee - valoarea finală a taxei
O taxă plătită de către vânzător unui adjudecător în momentul finalizării unei licitații, calculată sub forma unui procent din prețul final de vânzare. Vezi bonusul cumpărătorului.

Groundsman - asistenți de licitație
Vezi Bid Assistants

Hammer Price - prețul final
Prețul stabilit de către ultimul licitator și recunoscut de către adjudecător înainte de a anunța vânzarea printr-o lovitură de ciocan.

Insurable Interest - interesul pentru asigurări
Cumpărătorul are obligația de a cumpăra proprietatea chiar dacă este deteriorată de către incendii sau alte cauze înainte de finalizarea tranzacției. Există o serie de asigurări care vă pot fi puse la dispoziție de către agentul dumneavoastră imobiliar pentru a vă proteja.

Item Lookup - căutarea unui item
O căutare on-line după criteriul numărului itemului respectiv. Fiecare lot pus la vânzare la o licitație on-line are un număr de ordine.

Junior Lien - asigurarea primară
Toate asigurările înregistrate după ce o ipotecă sau alte asigurări au fost prescrise.

Listing Agreement - acord de listing
Vezi Auction Listing Agreement.

Listing Broker - broker de listing
Un broker imobiliar care a realizat un listing pentru o proprietate și care colaborează cu o companie de licitații, permițând prin intermediul contractului de licitație să se elimine contractul său de listing.

Lot - lot
O licitați pentru un singur imobil care se află în progres.

Market Value - valoare de piață
Prețul cel mai mare pe care o proprietate îl poate obține pe o piață deschisă și concurențială în condițiile unei vânzări corecte din punct de vedere legal, încheiată între vânzător și cumpărător, fiecare dintre aceștia acționând prudent, în condițiile în care prețul nu este afectat de vreun stimul aleatoriu.

Memorandum - memorandum
Uneori cunoscut cu denumirea de "Declarația licitatorului," or "Declarația brokerului," memorandumul este semnat de persoanele aflate într-o sală de licitații.

Minimum Bid - ofertă minimă
Cel mai mic preț pe care vânzătorul consimte să-l primească pentru realizarea unei tranzacții.

Minimum Bid Auction - Licitație cu ofertă minimă
O licitație în care adjudecătorul va accepta oferte similare sau mai mari decât prețul de pornire. Prețul de pornire este mereu anunțat în broșuri și în reclame, fiind anunțat la licitație.

Minimum Opening Bid - ofertă minimă de deschidere
Cea mai mică sumă acceptabilă de la care licitația poate începe.

Mortgagee - instituție care prescrie o ipotecă
O bancă sau orice altă instituție financiară acționând ca entitate care prescrie o ipotecă.

Mortgagor - debitor ipotecar
Un debitor care acordă împrumuturi utilizând un imobil ca garanție.

Multi-Property Auction - licitație pentru mai multe proprietăți
Un grup de proprietăți puse la vânzare printr-o campanie promoțională comună. Proprietățile care vor fi puse la vânzare printr-o licitație pot fi deținute de către unul sau mai mulți proprietari.

Multi-Seller Auction - licitație pentru mai mulți vânzători
Proprietăți care sunt deținute de mai mulți vânzători, oferite printr-o campanie promoțională comună și puse la vânzare printr-o licitație unică.

Municipal Lien Certificate - certificat de asigurare municipală
Un document care conține informații privitoare la impozitele imobiliare, taxele legate de titlul de proprietate, facturile la utilități și restanțele.

National Auctioneers Association - Asociația Națională a Adjudecătorilor
(NAA) O asociație a adjudecătorilor care promovează interesele mutuale ale membrilor săi, formulează și menține standarde etice pentru licitații, promovează legiferarea doar acelor legi, ordonanțe și regulamente care vizează vânzarea la licitație, face cunoscute publicului avantajele vânzării la licitație și de obicei îmbunătățește condițiile în care se desfășoară licitația.

National Real Estate Auction Committee - Comitetul Național al Licitațiilor Imobiliare
Un comitet național înființat de către ASOCIAȚIA NAȚIONALĂ A AGENȚILOR IMOBILIARI în 1990, aprilie pentru a furniza informații membrilor săi despre licitațiile imobiliare, pentru a identifica și monitoriza, pentru a verifica și analiza trendurile care afectează industria licitațiilor imobiliare. Este însărcinat de asemenea cu formularea politicilor pentru ale comitete, cum ar fi NAR, prin intermediul comitetului său executiv și prin cel al consiliului de administrație.

No-Sale Fee - taxă pentru nefinalizarea unei tranzacții
O taxă achitată de către proprietarul unui imobil pus la vânzare printr-o licitație, atunci când proprietatea nu s-a vândut.

Opening Bid - oferta de deschidere
Prima ofertă pe care o plasează o persoană la o licitație.

On-site Auction - licitație la fața locului
O licitație organizată chiar în imobilul care va fi vândut la respectiva licitație.

Outbid - a supralicita
A plasa o ofertă care este mai mare decât cea plasată anterior de un alt licitator.

Participating Broker - broker participant
Vezi Cooperating Broker.

Private Auction - licitație privată
O licitație la care identitățile licitatorilor sunt anonime.

Property Information Package (PIP) - Pachetul de Informații despre Proprietate
Pachetul de informații și instrucțiuni referitoare la proprietatea care urmează să fie vândută la licitație de către potențialii cumpărători. Uneori se numește pachet de licitație, pachetul licitatorului sau pachetul de analiză detaliată.

Ofertă protectoare
O ofertă protectoare este făcută din partea unui vânzător la o licitație cu preț de pornire, făcută cu aprobarea vânzătorului, când licitația nu merge bine și este pe punctul de a ajunge la prețul limită. Raționamentul care stă la baza ofertelor protectoare este acela că proprietatea nu va fi vândută decât dacă ajunge la un anumit plafon. Licitatorul dorește să achiziționeze proprietatea, dar nu poate face acest lucru decât dacă oferta sa este suficient de mare. În absența ofertelor concurențiale, adjudecătorul introduce oferte din partea vânzătorului pentru a păstra prețul. Este absolut necesar să se declare faptul că vânzătorul își rezervă dreptul de a plasa oferte în numele său prin intermediul adjudecătorului. În absența ofertelor protectoare, licitatorul care a plasat cea mai mare ofertă, dar care nu a atins plafonul, nu poate achiziționa proprietatea, iar vânzătorul este forțat să o păstreze. Ofertele protectoare pot fi introduse în orice moment, peste prețul de pornire, având scopul unic de a mări prețul de vânzare.

Inspecție
Data și ora specifice la care proprietatea este disponibilă pentru un audit și o prezentare realizate pentru potențialii cumpărători. Cunoscută și cu denumirea de Inspecție sau prezentare.

Broker de recomandare
Un broker imobiliar care nu are un listing pentru o proprietate, dar care recomandă compania de licitații unui potențial vânzător, pentru realizarea unei licitații. De obicei primesc un comision pentru care nu se percepe nicio taxă pentru recomandarea făcută.

Regrupare
O procedură utilizată la licitațiile unde licitatorii au oportunitatea de a combina mai multe loturi de teren alese anterior de către alți licitatori, creându-se astfel o parcelă mai mare, compusă din altele mai mici. Această procedură este adesea utilizată în combinație cu "alegerea cumpărătorului".

Preț de pornire
Suma minimă pe care un vânzător dorește să o accepte pentru o proprietate care va fi vândută la o licitație.

Licitație cu preț de pornire
O licitație la care vânzătorul își rezervă dreptul de a stabili un preț de pornire anunțat sau neanunțat, de a accepta sau de a respinge oricare sau toate ofertele sau de a retrage proprietatea în orice moment anterior finalizării tranzacției de către adjudecător.

Manager de vânzări
Persoana desemnată de către compania de licitații care este responsabilă pentru organizarea detaliată a unei licitații. De asemenea, cunoscut și ca manager de proiect.

Ofertă în plic
O metodă de vânzare utilizată la licitație la care sunt plasate oferte confidențiale și vor fi deschise într-un loc și la o dată stabilită. Nu este o licitație adevărată pentru că nu creează o reacție concurențială.

Ofertă în plic/ licitație cu strigare
O combinație de ofertă în plic cu licitație cu strigare unde licitatorii care au plasat cele mai bune oferte sunt invitați să concureze la o licitație cu strigare, oferind o oportunitate finală de a achiziționa proprietatea. Este preferată în locul licitației cu ofertă în plic. Protejează vânzătorul și licitatorii.

Vânzătorul
Persoana care deține o proprietate, proprietarul oricărui bun, beneficii sau drepturi imobiliare.

Sniping - licitația finală
Plasarea unor oferte în ultimele minute sau chiar secunde ale unei licitații pentru a supralicita.

Prețul de pornire
Prețul de deschidere al unei licitații, stabilit de către vânzător în momentul realizării listingului.

Termeni de funcționare
Un acord de licitație care stabilește operațiunile și politicile unei licitații. Toți utilizatorii înregistrați trebuie să fie de acord cu acești termeni .

Termeni și condiții
Regulile stabilite pentru o licitație și anumite aspecte stipulate în Contractul de Vânzare-cumpărare care sunt citite și/sau distribuite potențialilor cumpărători la o licitație. Apar și sub denumirea de Termeni sau Termeni de Vânzare.

Oferte strânse
Când doi sau mai mulți ofertanți licitează aceeași sumă în același moment, iar această problemă trebuie rezolvată de către adjudecător.

Vânzarea unui mandatar
O vânzare realizată la o licitație de către un mandatar.

Prețul peste cel de pornire
Suma oferită care depășeșete prețul de pornire fixat de vânzător..

Retragerea
Incapacitatea de a atinge prețul de pornire sau oferta insuficientă.