Licitatii Imobiliare Online "Standardul pentru licitatii imobiliare!"
Cauta Proprietati:


Inscrie-te aici pentru a primi informații despre licitațiile noastre!Informatii Despre Palatul Culturii Ploiesti


Informatii Despre Muzeul Judetean De Biologie Ploiesti


Informatii Despre Muzeul Ceasului Ploiesti


Informatii Despre MUZEUL JUDETEAN DE ISTORIE SI ARHEOLOGIE PLOIESTI


Informatii Despre Muzeul Petrolului Ploiesti


 
ȘTIRI
Cum se poate dovedi dreptul de proprietate ?
Data Adaugarii: 2009-05-09
Sursa:

 

ACTUL DE PROPRIETATE

 

Cum se poate dovedi dreptul de proprietate ?


Atunci când vrem să cumpărăm un imobil trebuie să cunoaştem care sunt actele prin care se poate dovedi dreptul de proprietate al acelui imobil. Au fost cazuri în care oameni de bună credinţă au fost păcăliţi de "falşii proprietari" tocmai din cauză că nu au ştiut ce fel de acte dovedesc titularii imobilului respectiv. În astfel de situaţii se pot pierde banii daţi ca şi arvună sau în cel mai fericit caz se poate pierde timpul alocat găsirii imobilului respectiv. Iată în cele ce urmează actele doveditoare dreptului de proprietate pentru fiecare tip de imobil în parte:


  • 1. Pentru terenuri:

contract de vânzare-cumpărare sau act donaţie în formă autentică notarială prin care s-a dobândit terenul

certificat de moştenitor care să ateste faptul că proprietatea a fost dobândită de actualii proprietari prin moştenire împreună cu actele defunctului

hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă pronunţată în urma unui proces de divorţ, partaj, etc., în baza căreia a fost atribuit dreptul de proprietate şi posesie actualului proprietar

titlu de proprietar eliberat de Comisia Judeţeană de Stabilire a Dreptului  de Proprietate a Terenurilor (aceste titluri s-au eliberat proprietarilor ce şi-au redobândit terenurile în baza legii fondului funciar nr 18/1991)


  • 2. Pentru teren şi construcţii:

contract de vânzare-cumpărare sau act donaţie în formă autentică notarială prin care s-a dobândit terenul şi construcţia

certificat de moştenitor care să ateste faptul că proprietatea a fost dobândită de actualii proprietari prin moştenire împreună cu actele defunctului

contract de vânzare-cumpărare sau act donaţie în formă autentică notarială prin care s-a dobândit terenul şi autorizaţia de construire şi certificatul de urbanism, ambele eliberate de Primărie, pentru construcţie

hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă pronunţată în urma unui proces de divorţ, partaj, etc., în baza căreia imobilul a fost atribuit în deplină proprietate şi posesie actualului proprietar


  • 3. Pentru imobilele naţionalizate restituite foştilor proprietari:

hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă

dispoziţia Primăriei de restituire a imobilului

proces-verbal de predare a imobilului eliberat de Serviciul Executori Judecătoreşti


  • 4. Pentru apartamente în blocuri:

contract de vânzare-cumpărare încheiat cu o unitate de stat

contract de construire încheiat cu o formă de construcţii

contract de vânzare-cumpărare sau act donaţie în formă autentică notarială

certificat de moştenitor care să ateste faptul că apartamentul a fost dobândit de actualii proprietari prin moştenire

hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă pronunţată în urma unui proces de divorţ, partaj, etc., în baza căreia a fost atribuit dreptul de proprietate şi posesie actualului proprietar

Notă:

certificatul de moştenitor trebuie însoţit obligatoriu de de actele de proprietate ale defunctului.

contractele încheiate cu firmele de construcţie sunt însoţite obligatoriu de procesul verbal de predare-primire-recepţie încheiat cu firma contrctantă

contractele de vânzare-cumpărare sau de construcţie cuprin şi clauze referitoare la la modul de plată a apartamentului.

În cazul în care locuinţa a fost cumpărată sau construită prin credit acordat de CEC, o bancă comercială sau unitatea la care este anagajat proprietarul la acea dată, contarctul de vânzare-cumpărare sau de construire trebuie însoţit de contractul de împrumut în baza căruia s-a acordat creditulinapoi