Licitatii Imobiliare Online "Standardul pentru licitatii imobiliare!"
Cauta Proprietati:


Inscrie-te aici pentru a primi informații despre licitațiile noastre!Informatii Despre Palatul Culturii Ploiesti


Informatii Despre Muzeul Judetean De Biologie Ploiesti


Informatii Despre Muzeul Ceasului Ploiesti


Informatii Despre MUZEUL JUDETEAN DE ISTORIE SI ARHEOLOGIE PLOIESTI


Informatii Despre Muzeul Petrolului Ploiesti


 
ȘTIRI
Informatii Piata 9 Mai Ploiesti
Data Adaugarii: 2009-05-22
Sursa: http://www.ploiesti.ro/piata9mai.php

REGULAMENT PROPRIU PENTRU FUNCTIONAREA PIETEI

CAPITOLUL I
Prevederi generale

1. Denumirea pietei: PIATA 9 Mai
2. Sediul pietei: Strada Aleea Prislop - Ploiesti.
3. Administratorul pietei: S.C. Hale si Piete S.A. Ploiesti.
4. Acte administrative: Hotarârile Consiliului Local privind localizarea pietei si a specificului acesteia: nr. 116/2002, 266/2002, 35/2003, 213/2003, 251/2003, 295/2003.
5. Autorizatia de functionare nr. ____, emisa de Primaria Municipiului Ploiesti.

CAPITOLUL II
Tipul si categoria marfurilor comercializate

Tipul pietei: AGROALIMENTARA.
Natura produselor care se comercializeaza si a serviciilor de piata :Produse/servicii comercializate CAEN / CPS - legume si fructe 5221
- de uz gospodaresc 5224
- alimentare 5211
- flori 5248
- nealimentare 5212

Periodicitatea pietei: PERMANENTA
Orarul de functionare: 5.00 - 22.00
CAPITOLUL III
Planul pietei

1. Cai principale de acces în zona: strada Aleea Prislop, strada Vitioarei si Aleea Parcului.
2. Spatii de parcare: strada Aleea Prislop, strada Vitioarei si Aleea Parcului.
3. Platoul Pietei 9 Mai este sectorizat dupa specificul produselor comercializate, cu indicarea amplasarii punctelor de vânzare :

• producatori agricoli - comercializare produse alimentare: în interiorul pietei.
• societati comerciale, asociatii familiale, persoane fizice - comercializare produse alimentare: platoul pietei.
• societati comerciale, asociatii familiale, persoane fizice: comercializare produse nealimentare (flori) : platoul pietei.
• societati comerciale, asociatii familiale, persoane fizice: comercializare produse.

4. Identificarea punctelor de vânzare se face prin tablite nominalizatoare, astfel: sector producatori, sector S.C, A.F, P.F, legume, fructe, zarzavaturi, etc.
5. Amplasarea structurilor de vânzare pentru comercializarea produselor alimentare, nealimentare si de alimentatie publica este permisa în partile marginale ale pietei, în conformitate cu autorizatiile de amplasament în vigoare si sectorizarea aprobata de catre S.C. Hale si Piete S.A. Ploiesti.
6. Locatia cântarului pietei este în incinta Pietei 9 Mai.
7. Spatiul de închiriere a cântarelor este amplasat în incinta biroului administrativ al sefului de piata, activitatea fiind asigurata de angajati specializati în domeniu (tehnician metrolog si personal închirieri cântare).
8. Locatia retelei electrice: strada Aleea Prislop - din PT 488.
9. Locatia retelei de apa si canalizare: strada Aleea Prislop. Alimentarea se face
din conducta de medie presiune a S.C. Apa Nova SRL Ploiesti, respectiv
strada Aleea Prislop.
Canalizarea se deverseaza în conductele din strada mentionata.
10. Depozitarea deseurilor se realizeaza în spatii special amenajate, dotate cu containere metalice. Colectarea se realizeaza manual, de personal cu atributii stricte în acest domeniu de activitate.
11. În partile laterale ale Pietei 9 Mai functioneaza 35 amplasamente sub forma de spatii individuale, pe diferite profile : lactate, brânzeturi, bacanie, alimentatie publica si nealimentare.

CAPITOLUL IV
Prezentarea ansamblului pietei si a platoului

1. Suprafata totala: 2.439 mp
2. Suprafata totala a platoului: 2.439 mp, din care suprafata acoperita: 191 mp.
3. Materialul din care este realizat pavimentul platoului Pietei 9 Mai: asfalt.
4. Sectoarele existente în Piata 9 Mai, destinate desfacerii de produse si numarul
de locuri de vânzare aferent fiecarui sector:
• sector producatori: 27 locuri;
• sector persoane juridice: 29 locuri.
5. Mobilierul utilizat pentru fiecare sector al platoului Pietei 9 Mai, materialul
din care este realizat si marimea acestuia : mese confectionate din beton mozaicat, fixate pe schelet metalic, prevazute cu spatii de pastrare a marfurilor, închise cu usi metalice, având marimea de 1m, 1,10m, 0,80 m.

CAPITOLUL V
Serviciile prestate utilizatorilor pietei

1.Tipul serviciului oferit de administratia pietei:
a) închiriere mese si tonete în interiorul platoului pietei si suprafete de trotuar;
b) închiriere mijloace de masurare;
c) igienizare si salubrizare în perimetrul platoului si în suprafetele anexe, inclusiv
mobilierul existent, prin curatare manuala si automata;
d) închiriere spatii de depozitare;
2.Serviciile care asigura buna desfasurare a activitatii în Piata Malu Rosu :
a) spatii pentru pastrarea si închirierea cântarelor si a echipamentelor de protectie;
b) loc pentru amplasarea cântarelor de control;
c) bazine compartimentate pentru spalarea legumelor;
d) fântâna cu jet de apa potabila, amplasata pe platou;
e) birou administrativ;
f) spatii pentru pastrarea materialelor de întretinere si curatenie;
g) locuri de parcare;
h) punct de colectare a deseurilor rezultate din activitatea comerciala;
i) punct cu mijloace de interventie pentru P.S.I.;
j) WC-uri publice;
Administratia pietei are obligatia de a asigura cântare tip balanta si bascula, cu capacitate de peste 30 kg la o singura cântarire, pentru marfurile vândute/achizitionate în cantitate mare, acest serviciu fiind prestat gratuit.
O alta obligatie a administratiei este asigurarea unui numar de cântare în stare de functionare, egal cu cel al locurilor de vânzare din piata. Cântarele vor fi închiriate de producatorii agricoli care comercializeaza legume, fructe, cereale si seminte.
3. Piata este racordata la reteaua electrica, la reteaua de apa, la o sursa de apa potabila, la reteaua de gaze, prin contracte încheiate cu societatile de distributie - Electrica SA, APA NOVA SRL si Distrigaz S.A.
Conducerea administrativa este asigurata de catre personalul

CAPITOLUL VI
Drepturile si obligatiile utilizatorilor pietei

Drepturi:
1. Sa se poata informa facil asupra tarifelor practicate în piata;
2. Producatorii agricoli sa aiba asigurata posibilitatea de a închiria cântare
verificate metrologic, de la administratia pietei;
3. Sa aiba acces gratuit la cântarul de 30 kg, la o singura cântarire;
4. Sa poata practica preturile pe care le considera optime pentru marfurile comercializate;
5. Sa aiba acces la toate serviciile oferite de administratia pietei;
6. Sa fie informat asupra perioadei si orarului de functionare a pietei si sa respecte
acest program.

Obligatii:
1. Afisarea preturilor pentru produsele oferite la vânzare, conform prevederilor
legale;
2. Respectarea legislatiei privitoare la comercializarea produselor;
3. Etalarea instrumentelor de masura;
4. Folosirea numai a cântarelor verificate din punct de vedere metrologic;
5. Inscriptionarea la loc vizibil, usor de citit, a denumirii persoanei juridice,
persoanei fizice autorizate sau asociatiei familiale, astfel încât aceasta sa nu poata
fi stearsa;
6. Mentinerea permanenta a curateniei la locul de vânzare si în jurul acestuia,
transportul gunoiului la locurile special amenajate în piata, de câte ori este cazul;
7. Sa nu expuna marfurile în afara locului de vânzare alocat;
8. Sa nu ofere spre vânzare marfurile din mers;
9. Sa nu ofere spre vânzare produsele înainte de deschiderea pietei si dupa
închiderea acesteia.
10. Sa nu depoziteze si sa nu cântareasca marfuri în perimetrul parcarilor.

CAPITOLUL VII
Drepturile si obligatiile S.C. Hale si Piete S.A.

S.C. Hale si Piete S.A. Ploiesti are urmatoarele drepturi si obligatii:
1) Elaboreaza Regulamentul pentru functionarea pietelor si îl supune spre aprobare autoritatii administratiei publice locale, verifica respectarea acestuia si ia masurile ce se impun;
2) Verifica daca utilizatorii pietei au calitatea de producator/comerciant, conform prevederilor legale, pentru a le permite accesul în piata.
3) Verifica daca utilizatorii pietei au afisate numele si sediul social;
4) Afiseaza la loc vizibil si în mod lizibil regulamentul propriu, orarul de functionare, tarifele practicate în piata;
5) Sprijina organele de control autorizate;
6) Nu admite în piata un numar de utilizatori mai mare decât limita locurilor de vânzare existente în sectorul de piata destinat desfacerii produselor oferite de acestia.
7) Stabileste tarifele pentru serviciile prestate si asigura afisarea acestora.
8) Asigura evidenta solicitarilor locurilor de vânzare si atribuirea acestora producatorilor agricoli si comerciantilor produselor de uz gospodaresc, în ordinea solicitarilor;
9) Controleaza daca mijloacele de masurare aflate în proprietatea utilizatorilor pietei sunt verificate din punct de vedere metrologic si interzice folosirea celor care nu corespund prevederilor legale în domeniu.
10) Asigura verificarea periodica, din punct de vedere metrologic, a cântarelor pe
care le ofera spre închiriat utilizatorilor pietei;
11) Asigura un numar de cântare în stare de functionare egal cu cel al locurilor de
vânzare din piata destinate comercializarii de catre producatorii agricoli a
legumelor, fructelor, cerealelor si semintelor;
12) Asigura gratuit cântare de control, pentru verificarea de catre cumparatori a
corectitudinii cântaririlor;
13) Asigura salubrizarea pietei zilnic si de câte ori este necesar.
14) Asigura în mod gratuit, functionarea unor cântare tip balanta sau bascula, cu
capacitate de peste 30 kg la o singura cântarire, necesare marfurilor vândute în
cantitate mare, de catre utilizatorii pietei.inapoi