Licitatii Imobiliare Online "Standardul pentru licitatii imobiliare!"
Cauta Proprietati:


Inscrie-te aici pentru a primi informații despre licitațiile noastre!Informatii Despre Palatul Culturii Ploiesti


Informatii Despre Muzeul Judetean De Biologie Ploiesti


Informatii Despre Muzeul Ceasului Ploiesti


Informatii Despre MUZEUL JUDETEAN DE ISTORIE SI ARHEOLOGIE PLOIESTI


Informatii Despre Muzeul Petrolului Ploiesti


 
ȘTIRI
Informatii Piata Bariera Bucuresti Timken Ploiesti
Data Adaugarii: 2009-05-22
Sursa: http://www.ploiesti.ro/piatatimken.php

REGULAMENT PROPRIU PENTRU FUNCTIONAREA PIETEI

CAPITOLUL I
Prevederi generale

1. Denumirea pietei: PIATA TIMKEN
2. Sediul pietei: Strada Barcanesti - Ploiesti.
3. Denumirea administratorului pietei: S.C. Hale si Piete S.A. Ploiesti.
4. Acte administrative: Hotarârile Consiliului Local privind localizarea
pietei si a specificului acesteia: nr. 116 /2002, 266/2002, 35/2003,
213/2003, 251/2003, 295/2003.
5. Autorizatia de functionare nr. 10, emisa de Primaria Municipiului
Ploiesti.

CAPITOLUL II
Tipul de marfuri si categoria de marfuri comercializate

1. Tipul pietei: AGROALIMENTARA.
2. Natura produselor care se comercializeaza si a serviciilor de piata :

Produse/servicii comercializate CAEN / CPS

- legume si fructe 5221
- alimentare 5211
- flori 5248

3. Periodicitatea pietei : PERMANENTA
4. Orarul de functionare: 5.00 – 22.00

CAPITOLUL III
Planul pietei

1. Cai principale de acces în zona: strada Barcanesti;
2. Spatii de parcare: strada Barcanesti;
3. Sectorizarea platoului pietei pe specific de produse comercializate, cu
indicarea amplasarii punctelor de vânzare:

• producatori agricoli - comercializare produse alimentare: în interiorul
platoului;
• S.C, A.F, P.F – comercializare produse alimentare: platoul pietei;
• S.C, A.F, P.F si producatori – comercializare produse nealimentare (flori) :
platoul pietei;

4. Caile de acces la punctele de vânzare se delimiteaza prin afisarea
tablitelor indicatoare.
5. În cadrul pietei functioneaza un singur agent comercial, în cadrul unei
structuri de vânzare proprie, care comercializeaza produse alimentare, în
conformitate cu autorizatiile de amplasament in vigoare si sectorizarea
aprobata de SC Hale si Piete SA Ploiesti.
6. Spatiul de închiriere a cântarelor este amplasat în incinta biroului
administrativ al sefului din Piata Sud, activitatea fiind asigurata de angajati
specializati în domeniu (tehnician metrolog si personal închirieri cântare).
7. Alimentatia cu energie electrica se realizeaza din reteaua electrica din strada
Barcanesti. Alimentarea cu apa se face din conducta de medie presiune a S.C.
APA NOVA SRL. Canalizarea se deverseaza în conductele din strazile
mentionate.
8. Depozitarea deseurilor se face în containere speciale. Colectarea se realizeaza
manual de catre personal cu atributii stricte în acest domeniu de activitate.

CAPITOLUL IV
Prezentarea ansamblului pietei si a platoului


1. Suprafata totala: 100 mp
2. Suprafata totala a platoului: 100 mp, din care suprafata acoperita: 85 mp.
3. Materialul din care este realizat pavimentul platoului pietei : asfalt.
4. Sectoarele existente în piata destinate desfacerii de produse si numarul de
locuri de vânzare aferent fiecarui sector;
• sector producatori – 6 locuri;
• sector persoane juridice – 8 locuri.
5. Mobilierul utilizat pentru fiecare sector al platoului pietei, materialul din
care este realizat si marimea acestuia: mese confectionate din beton
mozaicat, fixate pe schelet metalic, în suprafata de 1 m, 1,10 m, 0,8m.

CAPITOLUL V
Serviciile prestate utilizatorilor pietei

1.Tipul serviciului oferit de administratorul pietei:
a) închiriere mese în interiorul platoului pietei si suprafete de trotuar;
b) închiriere mijloace de masurare;
c) igienizare si salubrizare în perimetrul platoului si a suprafetelor
anexe, inclusiv mobilierul existent, prin curatare manuala si automata;

2. Serviciile care faciliteaza desfasurarea activitatii în cadrul pietei :

a) spatii pentru pastrarea materialelor de întretinere si curatenie;
b) locuri de parcare;
c) punct de colectare a deseurilor rezultate din activitatea comerciala;
d) punct cu mijloace de interventie pentru P.S.I.;
e) sursa de apa;
f) WC public;

Administratia pietei are obligatia sa asigure un numar de cântare tip balanta si o bascula cu capacitate de peste 30 kg la o singura cântarire, pentru marfurile vândute/ achizitionate în cantitate mare, serviciu prestat gratuit. O alta obligatie este asigurarea unui numar de cântare în stare de functionare, egal cu cel al locurilor de vânzare din piata.
Cântarele vor fi închiriate de producatorii agricoli care comercializeaza legume, fructe, cereale si seminte. Conducerea administrativa este asigurata de catre personalul Pietei Sud, prin seful de piata.

CAPITOLUL VI
Drepturile si obligatiile utilizatorilor pietei

Drepturi:

1. Sa se poata informa facil asupra tarifelor practicate în piata;
2. Producatorii agricoli sa aiba asigurata posibilitatea de a închiria de la administratia pietei cântare verificate metrologic;
3. Sa aiba acces gratuit la cântarul de 30kg, la o singura cântarire;
4. Sa poata practica preturile pe care le considera optime pentru marfurile pe care le comercializeaza;
5. Sa aiba acces la toate serviciile oferite de administratia pietei;
6. Sa fie informat asupra perioadei si orarului de functionare a pietei;

Obligatii:

1. Afisarea preturilor pentru produsele oferite la vânzare, conform prevederilor
legale;
2. Respectarea legislatiei privitoare la comercializarea produselor;
3. Etalarea instrumentelor de masura;
4. Folosirea numai a cântarelor verificate din punct de vedere metrologic;
5. Inscriptionarea la loc vizibil, usor de citit, a denumirii persoanei juridice,
persoanei fizice autorizate sau asociatiei familiale, astfel încât aceasta sa
nu poata fi stearsa;
6. Mentinerea permanenta a curateniei la locul de vânzare si în jurul
acestuia, transportul gunoiului la locurile special amenajate în piata, de câte
ori este cazul;
7. Sa nu expuna marfurile în afara locului de vânzare alocat;
8. Sa nu ofere spre vânzare marfurile din mers;
9. Sa nu ofere spre vânzare produsele înainte de deschiderea pietei si dupa
închiderea acesteia.
10. Sa nu depoziteze si sa nu cântareasca marfuri în perimetrul pietelor.

CAPITOLUL VII
Drepturile si obligatiile SC Hale si Piete S.A.

S.C. Hale si Piete S.A. Ploiesti are urmatoarele drepturi si obligatii:

1. Elaboreaza Regulamentul pentru functionarea pietelor si îl supune spre aprobare autoritatii administratiei publice locale, verifica respectarea acestuia si ia masurile ce se impun;
2. Verifica daca utilizatorii pietei au calitatea de producator/comerciant,
conform prevederilor legale si nu permite accesul altor comercianti.
3. Verifica daca utilizatorii pietei au afisate numele si sediul social;
4. Afiseaza la loc vizibil si în mod lizibil regulamentul propriu, orarul de functionare, tarifele practicate în piata;
5. Sprijina organele de control autorizate;
6. Nu admite în piata un numar de utilizatori mai mare decât limita locurilor de vânzare existente în sectorul de piata destinat desfacerii produselor oferite de acestia;
7. Stabileste tarifele pentru serviciile prestate si asigura afisarea acestora;
8. Asigura evidenta solicitarilor locurilor de vânzare si atribuirea acestora producatorilor agricoli si comerciantilor produselor de uz gospodaresc, în ordinea solicitarilor;
9. Controleaza daca mijloacele de masurare aflate în proprietatea utilizatorilor pietei sunt verificate din punct de vedere metrologic si interzice folosirea celor care nu corespund prevederilor legale în domeniu.
10. Asigura verificarea periodica, din punct de vedere metrologic, a cântarelor pe care le ofera spre închiriere utilizatorilor pietei;
11. Asigura un numar de cântare în stare de functionare egal cu cel al locurilor de vânzare din piata, destinate comercializarii de catre producatorii agricoli a legumelor, fructelor, cerealelor si semintelor;
12. Asigura gratuit cântare de control, pentru verificarea de catre cumparatori a corectitudinii cântaririlor;
13. Asigura salubrizarea pietei zilnic si de câte ori este necesar ;
14. Asigura în mod gratuit functionarea unor cântare tip balanta sau bascula, cu capacitate de peste 30 kg la o singura cântarire, necesare marfurilor vândute în cantitate mare, de catre utilizatorii pietei.inapoi