Licitatii Imobiliare Online "Standardul pentru licitatii imobiliare!"
Cauta Proprietati:


Inscrie-te aici pentru a primi informații despre licitațiile noastre!Informatii Despre Palatul Culturii Ploiesti


Informatii Despre Muzeul Judetean De Biologie Ploiesti


Informatii Despre Muzeul Ceasului Ploiesti


Informatii Despre MUZEUL JUDETEAN DE ISTORIE SI ARHEOLOGIE PLOIESTI


Informatii Despre Muzeul Petrolului Ploiesti


 
ȘTIRI
Informatii Piata Sud Ploiesti
Data Adaugarii: 2009-05-22
Sursa: http://www.ploiesti.ro/piatasud.php

REGULAMENT PROPRIU PENTRU FUNCTIONAREA PIETEI

CAPITOLUL I
Prevederi generale

1. Denumirea pietei: PIATA SUD
2. Sediul pietei: Str. 1 Decembrie 1918 - Ploiesti.
3. Denumirea administratorului pietei: S.C. Hale si Piete S.A. Ploiesti.
4. Acte administrative: Hotarârile Consiliului Local privind localizarea pietei si a specificului acesteia: nr. 116 /2002, 266/2002, 35/2003, 213/2003, 251/2003, 295/2003.
5. Autorizatia de functionare nr. 9, emisa de Primaria Municipiului Ploiesti.

CAPITOLUL II
Tipul de marfuri si categoria de marfuri comercializate

1. Tipul pietei: AGROALIMENTARA.
2. Natura produselor care se comercializeaza si a serviciilor de piata :

Produse/servicii comercializate CAEN / CPS

- legume si fructe 5221
- de uz gospodaresc 5224
- alimentare 5211
- flori 5248
- nealimentare 5212

3. Periodicitatea pietei : PERMANENTA
4. Orarul de functionare: 5.00 - 22.00

CAPITOLUL III
Planul pietei

1. Cai principale de acces în zona: strada 1 Decembrie 1918;
2. Spatii de parcare: strada 1 Decembrie 1918;
3. Sectorizarea platoului pietei pe specific de produse comercializate, cu
indicarea amplasarii punctelor de vânzare:

• producatori agricoli - comercializare produse alimentare: în interiorul pietei;
• S.C, A.F, P.F - comercializare produse alimentare: platoul pietei;
• S.C, A.F, P.F si producatori - comercializare produse nealimentare (flori) : platoul pietei;

4. Caile de acces la punctele de vânzare se delimiteaza prin afisarea
tablitelor indicatoare.
5. Amplasarea structurilor de vânzare pentru comercializarea produselor alimentare, nealimentare si de alimentatie publica în spatii proprii, este permisa în partile marginale ale pietei, în conformitate cu autorizatiile de amplasament în vigoare si sectorizarea aprobata de
catre S.C Hale si Piete S.A. Ploiesti.
6. Spatiul de închiriere a cântarelor este amplasat în incinta biroului administrativ al sefului de piata, activitatea fiind asigurata de angajati specializati în domeniu (tehnician metrolog si personal închirieri cântare).
7. Alimentatia cu energie electrica se realizeaza din PT 49, reteaua de apa si canalizare: strada 1 Decembrie 1918. Alimentarea se face din conducta de medie presiune a S.C. Apa Nova SRL, respectiv strada 1 Decembrie 1918. Canalizarea se deverseaza în conductele din strazile mentionate.
8. Piata dispune de spatiu special amenajat pentru colectarea gunoiului menajer. Colectarea se realizeaza manual de personal cu atributii stricte în acest domeniu de activitate.
9. În partile laterale ce marginesc piata, functioneaza 5 ampasamente sub forma de spatii individuale, pe diferite profile: lactate, brânzeturi, bacanie.

CAPITOLUL IV
Prezentarea ansamblului pietei si a platoului

1. Suprafata totala: 1.366 mp
2. Suprafata totala a platoului: 1.366 mp, din care suprafata acoperita: 360mp.
3. Materialul din care este realizat pavimentul platoului pietei : asfalt.
4. Sectoarele existente în piata destinate desfacerii de produse si numarul de
locuri de vânzare aferent fiecarui sector;
• sector producatori - 40 locuri;
• sector persoane juridice - 60 locuri.
5. Mobilierul utilizat pentru fiecare sector al platoului pietei, materialul din
care este realizat si marimea acestuia: mese confectionate din beton
mozaicat, fixate pe schelet metalic, în suprafata de 1 m, 1,10 m, 0,8m.

CAPITOLUL V
Serviciile prestate utilizatorilor pietei

1.Tipul serviciului oferit de administratorul pietei:
a) închiriere mese în interiorul platoului pietei si suprafete de trotuar;
b) închiriere mijloace de masurare;
c) igienizare si salubrizare în perimetrul platoului si a suprafetelor
anexe, inclusiv mobilierul existent, prin curatare manuala si automata;

2. Serviciile care faciliteaza desfasurarea activitatii în cadrul pietei :
a) spatii pentru pastrarea si închirierea cântarelor si a echipamentelor de
protectie;
b) spatii pentru pastrarea materialelor de întretinere si curatenie;
c) locuri de parcare administrate de catre A.D.P.P. Ploiesti;
d) punct de colectare a deseurilor rezultate din activitatea comerciala;
e) punct cu mijloace de interventie pentru P.S.I.;
f) fântâni cu jet de apa potabila, amplasate pe platou, sau alte surse de apa;
g) bazine compartimentate pentru spalarea legumelor ;
h) WC-uri publice ;
i) loc pentru amplasarea cântarului de control;
j) birou administrativ;

Administratia pietei are obligatia sa asigure un numar de cântare tip balanta si o bascula cu capacitate de peste 30 kg la o singura cântarire, pentru marfurile vândute/ achizitionate în cantitate mare, serviciu prestat gratuit. O alta obligatie este asigurarea unui numar de cântare în stare de functionare, egal cu cel al locurilor de vânzare din piata.
Cântarele vor fi închiriate de producatorii agricoli care comercializeaza legume, fructe, cereale si seminte. Conducerea administrativa este asigurata de catre personalul Pietei Sud, prin seful de piata.

CAPITOLUL VI
Drepturile si obligatiile utilizatorilor pietei

Drepturi:

1. Sa se poata informa facil asupra tarifelor practicate în piata;
2. Producatorii agricoli sa aiba asigurata posibilitatea de a închiria de la administratia pietei cântare verificate metrologic;
3. Sa aiba acces gratuit la cântarul de 30kg, la o singura cântarire;
4. Sa poata practica preturile pe care le considera optime pentru marfurile pe care le comercializeaza;
5. Sa aiba acces la toate serviciile oferite de administratia pietei;
6. Sa fie informat asupra perioadei si orarului de functionare a pietei;
7. Sa nu depoziteze si sa cântareasca marfurile în perimetrul parcarilor;

Obligatii:

1. Afisarea preturilor pentru produsele oferite la vânzare, conform prevederilor
legale;
2. Respectarea legislatiei privitoare la comercializarea produselor;
3. Etalarea instrumentelor de masura;
4. Folosirea numai a cântarelor verificate din punct de vedere metrologic;
5. Inscriptionarea la loc vizibil, usor de citit, a denumirii persoanei juridice,
persoanei fizice autorizate sau asociatiei familiale, astfel încât aceasta sa
nu poata fi stearsa;
6. Mentinerea permanenta a curateniei la locul de vânzare si în jurul
acestuia, transportul gunoiului la locurile special amenajate în piata, de câte
ori este cazul;
7. Sa nu expuna marfurile în afara locului de vânzare alocat;
8. Sa nu ofere spre vânzare marfurile din mers;
9. Sa nu ofere spre vânzare produsele înainte de deschiderea pietei si dupa
închiderea acesteia.
10. Sa nu depoziteze si sa nu cântareasca marfuri în perimetrul parcarilor.

CAPITOLUL VII
Drepturile si obligatiile SC Hale si Piete S.A.

S.C. Hale si Piete S.A. Ploiesti are urmatoarele drepturi si obligatii:

1. Elaboreaza Regulamentul pentru functionarea pietelor si îl supune spre aprobare autoritatii administratiei publice locale, verifica respectarea acestuia si ia masurile ce se impun;
2. Verifica daca utilizatorii pietei au calitatea de producator/comerciant,
conform prevederilor legale, pentru a le permite accesul în piata.
3. Verifica daca utilizatorii pietei au afisate numele si sediul social;
4. Afiseaza la loc vizibil si în mod lizibil regulamentul propriu, orarul de functionare, tarifele practicate în piata;
5. Sprijina organele de control autorizate;
6. Nu admite în piata un numar de utilizatori mai mare decât limita locurilor de vânzare existente în sectorul de piata destinat desfacerii produselor oferite de acestia;
7. Stabileste tarifele pentru serviciile prestate si asigura afisarea acestora;
8. Asigura evidenta solicitarilor locurilor de vânzare si atribuirea acestora producatorilor agricoli si comerciantilor produselor de uz gospodaresc, în ordinea solicitarilor;
9. Controleaza daca mijloacele de masurare aflate în proprietatea utilizatorilor pietei sunt verificate din punct de vedere metrologic si interzice folosirea celor care nu corespund prevederilor legale în domeniu.
10. Asigura verificarea periodica, din punct de vedere metrologic, a cântarelor pe care le ofera spre închiriere utilizatorilor pietei;
11. Asigura un numar de cântare în stare de functionare egal cu cel al locurilor de vânzare din piata, destinate comercializarii de catre producatorii agricoli a legumelor, fructelor, cerealelor si semintelor;
12. Asigura gratuit cântare de control, pentru verificarea de catre cumparatori a corectitudinii cântaririlor;
13. Asigura salubrizarea pietei zilnic si de câte ori este necesar ;
14. Asigura în mod gratuit functionarea unor cântare tip balanta sau bascula, cu capacitate de peste 30 kg la o singura cântarire, necesare marfurilor vândute în cantitate mare, de catre utilizatorii pieteiinapoi